Kim thu sét LIVA

Kim thu sét LIVA LAP-CX 040, LAP-CX 070, LAP-BX 125, LAP-BX 175, LAP-AX 210, LAP-DX 250, LAP-PEX 220

http://www.chongset.com  – Điện thoại: 08 3968 2884

Nhà phân phối kim chống sét LIVA các loại model:

  1. Kim thu sét Liva Lap-CX040: Bán kính bảo vệ: 61 mét
  2. Kim thu sét Liva Lap-CX070: Bán kính bảo vệ: 72 Mét
  3. Kim thu sét Liva Lap-BX125: Bán kính bảo vệ: 84 Mét
  4. Kim thu sét Liva Lap-BX175: Bán kính bảo vệ: 110 Mét
  5. Kim thu sét Liva Lap-AX210: Bán kính bảo vệ: 131 Mét
  6. Kim thu sét Liva Lap-DX250: Bán kính bảo vệ: 146 Mét
  7. KIm thu sét Liva Lap-PEX220: Bán kính bảo vệ: 188 Mét
  8. Bộ đếm sét Liva : Dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp đánh thẳng.
  • Xem thông số kỹ thuật chi tiết của nhà hãng:

>> Download Catalogue kim Liva

Kim thu sét Liva

Bao Minh Group:

Đại lý phân phối thiết bị vật tư chống sét các tỉnh

Liên hệ: http://www.chongset.com  – Tel: 083968 2884

%d bloggers like this: